Krösatågen tas in för större underhåll

Större underhåll på Krösatågen för att förbättra tillförlitligheten i trafiken. Foto: Transdev

Krösatågen genomför ett större underhåll på flera tågfordon för att förbättra tillförlitligheten i trafiken. Under tiden det pågår måste tågtrafiken reduceras. Det kommer innebära att vissa turer kommer att köras med ersättningstrafik och linjelagd busstrafik. Anledningen till det omfattande underhållet beror på att tågen är ålderstigna samt att stora tekniska underhåll infaller under 2022.

– Vi har fordon med lite varierande ålder och underhållsbehov i vår fordonsflotta. Det är ett planerat underhåll som måste göras för att säkerheten i tågtrafiken kan garanteras. Men det kommer att innebära att vi måste reducera tågtrafiken, vilket vi beklagar, säger Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör på Jönköpings länstrafik.

– Vi förstår resenärens frustration när vår trafik plötsligt inte går som planerat. Tydlig och löpande information kommer vara ett stort fokus för oss så att våra resenärer ska ha möjlighet att planera sitt resande i större utsträckning än i dagsläget.

Jönköpings Länstrafik och operatören SJ arbetar löpande med trafikplaneringen för att det ska påverka resenärerna i så liten omfattning som möjligt.

Det pågår är en stor satsning som sker i linje med den regionala utvecklingsstrategin och det regionala trafikförsörjningsprogrammet, med målsättningen att fördubbla resandet med tåg till 2035. De nya Krösatågen och tågdepån är den största satsningen på tågtrafiken i modern tid i Jönköpings län, och omfattar totalt cirka 1,7 miljarder kronor. Det innebär bland annat 28 nya Krösatåg, ny tågdepå i Nässjö och elektrifiering av bansträckor. Leverans av tågen beräknas påbörjas under 2024.

– Genom satsningarna säkras det att länets invånare får en robust tågtrafik inom och mellan regionerna. Tillsammans kommer satsningar bidra till kortare restider och ett mer hållbart och bekvämt resande, avslutar Carl-Johan Sjöberg.