Rekordhögt betyg för kollektivtrafiken i Helsingfors

Spårvagn i centrala Helsingfors. Foto: Christer Wiik

Nästan 91 procent av passagerarna är nöjda med kollektivtrafiken i Helsingforsregionen.  Trafikhuvudmannen HRT fick sitt bästa betyg någonsin i kundnöjdhetsundersökningen i våras. Det skriver den finska huvudstadens trafikhuvudman, Helsingforsregionens trafik, HRT i ett pressmeddelande.

Passagerarna gav HRT:s kollektivtrafik ett rekordhögt medelbetyg 4,17 (på skalan 1-5). Hela 90,9 procent av passagerarna gav kollektivtrafiken betyg 4 eller 5. Andelen nöjda passagerare har ökat något från förra året och redan då fick kollektivtrafiken ett högt betyg. 

Passagerarna var lika nöjda med alla trafikslag jämfört med våren 2014 med undantag av spårvagnstrafiken där andelen nöjda passagerare ökade något. De som använder metron hör fortfarande till de nöjdaste passagerarna inom kollektivtrafiken.

- Passagerarnas nöjdhet med kollektivtrafiken fortsätter att vara på en hög nivå, vilket visar att det goda samarbetet mellan HRT, trafikföretagen och kommunerna har burit frukt, säger Antti Vuorela, gruppchef för gruppen HRT:s operativa undersökningar.

På våren 2015 var över 90 procent av passagerarna nöjda med kundbemötande hos personalen i närtågen, men bara mindre än hälften av passagerarna tyckte att de får tillräckligt med information vid störningar. Enligt kundresponsen kritiserades särskilt situationer då informationen på perrongen och ombord på tåget avvek från varandra samt när informationen kom för sent på plattforms- och stationsskärmar.

61,6 procent av passagerarna var nöjda med punktligheten i närtågstrafiken på våren 2015. Nöjdheten med punktligheten sjönk nära 60 % redan på hösten 2014 då tågens vändtider förkortades i Helsingfors. Tågpassagerarna är dock rätt nöjda med hur byten fungerar och med hur smidiga resorna är.

 Även om biljettpriserna kritiseras ofta, tyckte nästan 93,7 procent av passagerarna att kollektivtrafiken är prisvärd. Nästan 99 procent av passagerarna skulle rekommendera användning av kollektivtrafiken åt andra.

- Också enligt den internationella BEST-undersökningen tycker invånarna i HRT-området att prisnivån i kollektivtrafiken motsvarar servicenivån och att kollektivtrafiken är ett bra och rekommenderat sätt att färdas, berättar gruppchef Antti Vuorela.

Om man ser på områden har nöjdheten med busstrafiken inte förändrats avsevärt från våren 2014. De betyg som passagerarna ger i Kyrkslätt eller i Sibbo har inte förbättrats från hösten 2014 då man för första gången genomförde kundnöjdhetsundersökningen på dessa områden.

HRT mäter året runt med enkäter ombord på alla kollektivtrafikmedlen hur nöjda passagerarna är med kollektivtrafiken. Undersökningen genomförs på vardagar måndag till torsdag kl. 6 – 18 och på fredagar kl. 6 – 16. Över 27 000 passagerare deltog i undersökningen på våren 2015.