Provborrningar i projekt Ostlänken

Tommy Båglin, Trafikverket, biträdande projektledare för delsträckan Södertälje-Trosa, pekar ut det aktuella provborrområdet. Foto: Trafikverket

Under september fortsätter och intensifieras markundersökningar på delsträckan Södertälje-Trosa. Trafikverket börjar med omfattande geofysiska och geotekniska undersökningar, utöver de som redan gjorts under utredningsskedet i delprojektet.

De geofysiska undersökningarna innebär att man går i terrängen med en markradarvagn. Radarn skannar ner i marken för att undersöka den, och gör ingen åverkan på marken. När detta är gjort vill man verifiera det man sett på radarn genom att provborra i marken. Det är det som benämns geotekniska undersökningar.   

Är inte radarn tillräckligt tillförlitlig? – Jo, den är rätt tillförlitlig, men vissa avsnitt i terrängen kan vara svårtolkade på radarn, så därför måste vi få svart på vitt vad som finns i marken. När det till exempel gäller att ta reda på vilket djup det är ner till fast berg, så får man det exakt vid borrning, medan markradar ger ett ungefärligt värde, berättar Tommy Bågling som är biträdande projektledare för delsträckan Södertälje-Trosa.

Provborrningarna görs från september 2015 och fortsätter våren 2016. Under den perioden kommer ett stort antal borrhål att göras och fyra till sex borriggar kommer att finnas på plats. De borrar 3-4 hål per dag med cirka 100 meters mellanrum.

Källa: Trafikverket