Strukton Rail lämnar Norge

Strukton Rail kommer att upphöra all verksamhet i Norge. Anledningen uppges vara att den norska järnvägsmarknaden inte erbjuder tillräckliga möjligheter, vilket lett till nedslående resultat de senaste åren. Strukton Rail, som finns sedan länge i Sverige, tidigare känd under namnet Banproduktion som de tog över, etablerade sig på den norska marknaden 2006.

Holländska Strukton Rail har kontor i Holland, Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien och Italien. Trots att de nu drar sig ur Norge uppger de att de kommer att fortsätta internationaliseringsstrategi.