Spårtrafik till Lidingö centrum utreds

Spårvagn på väg till Lidingö. Foto: Christer Wiik

Lidingö stad har, som del i den expansiva stockholmsregionen, erbjudits möjligheten att ingå i den riksomfattande Sverigeförhandlingen. För Lidingös del innebär det bland annat att frågan om spårbunden trafik till Lidingö centrum utreds grundligt. Det skriver Lidingö kommun via sin webbportal lidingo.se.

Sverigeförhandlingen är ett regeringsuppdrag med målet att stimulera tillväxten i storstadsregionerna. Höghastighetsjärnvägar ska minska restiderna mellan städerna men man ser också över möjligheterna att förbättra tillgängligheten inom de olika storstadsregionerna och därmed öka bostadsbyggandet. Även Lidingö har kontaktats för en diskussion om utbyggd spårtrafik.

- Det vore fel att inte ta chansen att få frågan om tunnelbana och spårvagn via Lidingö centrum ordentligt utredd. Tidshorisonten ligger bortom gällande översiktsplan, efter år 2030, men för att fatta hållbara och långsiktiga beslut så måste vi ha gjort ett grundligt förarbete, säger stadsdirektör Anna Hadenius.

Finansieringen av satsningarna kommer från stat, berörda kommuner och landsting. Förutsättningar för satsningarna är förväntade effekter som ökat bostadsbyggande, förbättrad arbetsmarknad och miljönytta.

- Sverigeförhandlingen är en möjlighet för Lidingö stad. Vårt ansvar är att säkerställa handlingsfriheten för kommande generationer. När vi nu har en chans att få mer fakta på bordet så ska vi ta den, säger Anna Hadenius.

Just nu samlar Sverigeförhandlingen in fakta, samtalar med olika aktörer och försöker skapa en bred samsyn. I de berörda kommunerna pågår arbetet med att ta fram nyttoanalyser av vad infrastruktursatsningarna kommer att ge. Det avgör om Lidingö blir en del av den stora infrastruktursatsningen.

- Det är viktigt att påpeka att vi inte på något sätt förbinder oss genom samtalen med Sverigeförhandlingen. Vi har möjligheten att dra oss ur ett samarbete om vi inte längre anser att det gagnar Lidingö, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman. Sverigeförhandlingen ska lämna sin slutrapport till regeringen i december 2017.

Källa: Lidingo.se