Pendlingen över Öresund vänder upp

Foto: Öresundsbron.com

Arbetspendlingen över Öresund som minskat i flera år visar nu en vändning. De senaste årens minskning har tydligt avstannat och gruppen av danskar som arbetar i Skåne ökar stadigt.

Efter toppnoteringen år 2008 med nästan 20 000 Öresundspendlare har antalet som korsat sundet för att arbete minskat till 15 500 år 2013. Kvartalssiffror för pendlingen enbart från den svenska sidan till den danska visar att minskningen har avstannat under 2014. Tidigare gjorda prognoser visar också att Öresundspendlingen beräknas öka igen från 2014 och 2015.

Gruppen arbetspendlare från Danmark går också tydligt mot strömmen. Denna grupp är fortfarande en liten del av den totala arbetspendlingen men den ökar stadigt med cirka 100 personer om året och var 2013 drygt 1 000 personer. Av dessa arbetar 20 procent inom handelssektorn, 20 procent inom vad som kallas företagstjänster, en ganska bred samling av olika service yrken. Andra viktiga branscher är utbildning och vård och omsorg varav den första har växt över de senaste åren. Åldersmässigt är Öresundspendlarna med bostad i Danmark något mer jämt spridd än de som bor i Skåne där tyngdpunkten ligger under 40 år.

– Det är väldigt intressant och glädjande att arbetspendlingen över Öresund har stabiliserats. Vi tror att den vändning vi ser nu kommer att fortsätta och att pendlingen därmed ökar igen, säger Mikael Stamming, utvecklingsdirektör, Region Skåne.