Överklaganden mot Spårväg Lund C – ESS avvisas

Bild: Spårväg Lund

Mark- och miljödomstolen i Växjö meddelar nu i sin dom att de avslår och avvisar alla överklagandena på de sex detaljplanerna för Spårväg Lund C-ESS. Domstolen delar länsstyrelsens bedömning och finner inte några skäl för att upphäva länsstyrelsens beslut.

Den planerade spårvägssträckan mellan Lund C och ESS är uppdelad i sex detaljplaner: Clemenstorget – Bredgatan; Getingevägen – Tornavägen; Tornavägen – Motorvägen E22; Motorvägen E22 – norr om Solbjersvägen; Norr om Solbjersvägen – Odarslövsvägen; Odarslövsvägen – Spårvagnsdepån. Uppdelningen beror på de olika förutsättningarna i stadsrummet som finns längs sträckan.

Beslutet om att anta detaljplanerna i Lunds kommuns fullmäktige togs i slutet av december 2014. Sedan har detta prövats hos länsstyrelsen och därefter hos Mark- och miljödomstolen.

- Domen som vi har fått från Mark- och miljödomstolen visar att de avvägningar som gjorts mellan allmänna och enskilda intressen i detaljplaneprocessen har varit korrekta, säger Ole Kasimir, planchef på Stadsbyggnadskontoret i Lunds kommun.