Störningar i tågtrafiken på Västra stambanan

Katrineholm station. Foto: Wikipedia

Förseningar och inställda avgångar påverkar fjärrtåg på sträckor Stockholm - Norrköping/Linköping/Malmö/Hallsberg/Göteborg, Linköping - Eskilstuna/Sala. Felavhjälpning pågår, prognos på när felet beräknas vara avhjälpt är cirka kl 12.00 den 28 augusti. Orsaken till störningarna beror på en nedriven kontaktledning på sträckan Flen-Katrineholm. 

Källa: Trafikverket