Load Up North samlar maskinentreprenörer och gruvindustrin i Boden

Mässan Load Up North äger rum på det gamla militära flygfältsområdet i Boden. Foto: Load Up North/Anders Westergren
Bo Sandström, projektledare för Load Up North. Foto: Load Up North/Anders Westergren

Nu är det dags för Load Up North, gruv- och entreprenadmässan som startades för tre år sedan utifrån syftet att skapa en dynamisk mötesplats mellan maskintillverkare, underentreprenörer, gruvbolag och andra industriaktörer i norra Sverige. Årets mässa äger rum i Boden och samlar uppskattningsvis 7000 deltagare.

Load Up North är den enda mässan i sitt slag norr om Stockholm. Många saknade tidigare en mötesplats där de kunde få en överblick över och möjlighet att provköra maskinleverantörernas nya maskiner. Load Up North svarar därför upp till ett uttalat behov från såväl maskinleverantörerna som dess kunder.

Load Up North, som äger rum på det gamla militära flygfältsområdet i Boden, bygger på tre ben; entreprenadmaskiner, transport och rekrytering. 2014 attraherade mässan drygt 7000 besökare från gruvbolag, åkerier och olika typer av underleverantörer till gruvbranschen. Bland utställarna finns företag från såväl Sverige som Norge och Finland. Och besökarna kommer från stora delar av Norrbotten och Västerbotten. Bland årets nya utställare finns bland annat Atlas Copco.

Meet Up

Årets mässa blir den tredje i ordningen i Boden. Nästa år flyttar dock Load Up North till Skellefteå, men året därpå återvänder man återigen till Boden.  Årets stora nyhet är Meet Up, ett seminarieprogram som spänner över två dagar. Många besökare och utställare har tidigare efterfrågat ett seminarieprogram som kan tillföra ytterligare mervärde till mässan.

– Bodens kommun står som huvudarrangör av seminarieprogrammet. Vi har strävat efter att komponera ett varierat seminarieprogram som tillför såväl ny kunskap som inspiration. Bland årets talare finns näringslivsprofilen Anders Sundström, Inger Edlung Pedersen, vd på Norrbottens Handelskammare, Tage Lundin, inköpschef på LKAB samt Peter Erkki, planeringschef på Södra LKAB.  Många mässbesökare och utställare är underentreprenörer som gärna vill bli leverantörer till eller stärka sin position gentemot LKAB, därför är det värdefullt för dem att få veta hur LKAB resonerar när de väljer leverantörer, säger Bo Sandström, projektledare för Load Up North.

Fokuserar på att lyfta fram gruvindustrin

–Det senaste året har Northlands konkurs fått mycket uppmärksamhet, vilket är förståeligt. Samtidigt präglas gruvindustrin av många positiva händelser och initiativ, vilket inte uppmärksammats i samma utsträckning. En målsättning med Load Up North är att framhäva det faktum att gruvbranschen i vår region präglas av en snabb utveckling med flera nya gruvetableringar och intensifierad gruvbrytning i flera befintliga gruvor. Även om järnmalmspriserna är låga så sker mycket utveckling som rustar gruvbranschen för en ljus framtid, säger Bo Sandström.