Allt fler röster höjs för att öppna upp ”spökstationen” i Stockholms tunnelbana

Den aldrig fullbordade tunnelbanestationen Kymlinge. Foto: Holger Ellgard

I norra Sundbybergs kommun mellan Hallonbergen och Kista finns idag en halvfärdig tunnelbanestation, Kymlinge, som ligger på den blå linjens Akallagren, en bana som öppnades 1977. Nu höjs allt fler röster för att öppna upp stationen, som ligger strax norr om  Igelbäckens naturreservat.

När den blå linjen byggdes fanns det långtgående planer på att bebygga området i Kymlinge, främst med statliga institutioner och området skulle då också knyta an till det då nybyggda Kista. Men byggplanerna lades på is och således fanns det ingen anledning att bygga klart Kymlinge station.  

Stationen ligger i den nordliga delen av ett större naturområde i Järvafältet och angränsar i söder till såväl Igelbäckens naturreservat som till det nybyggda bostadsområdet Ursvik. Sundbybergs kommun har tidigare varit tydliga motståndare till att bebygga Kymlingeområdet, då man vill behålla dess gröna karaktär.

Men så sent som i våras gick flera företrädare för såväl kommuner som landsting ut i media och gav sin syn på frågan.Först ut var trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) som gav positiva signaler till att tunnelbanestationen i Kymlinge kan öppnas.

– Det vi kräver är kommunal medfinansiering och att man skapar ett större resandeunderlag i området. Då behövs nya bostäder och arbetsplatser, sade Kristoffer Tamsons till Lokaltidningen Mitt i.  

Och från Sollentuna kommun fick han då omedelbar respons.– Vi kontaktade honom snabbt som attan. Det skulle vara en fantastisk nytta för Sollentuna, inte minst för Helenelund och Silverdal, sade Thomas Ardenfors (M), som är ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Sollentuna, till Lokaltidningen Mitt i.

Även Jonas Nygren (S), kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg, ser nyttan med att öppna upp Kymlinge station. – Jag är absolut öppen för detta. Att ha en tunnelbanestation som inte används är helt vansinnigt, uttryckte Jonas Nygren till Lokaltidningen Mitt i.

Och nu gör även fastighetsbolaget Vasakronan, som äger en stor del av den mark som omgärdar Kymlinge station, tummen upp för ett utbyggnadsprojekt,

– Det har varit olika politiska vindar genom åren om vad som ska hända med stationen. Nu tror vi att det finns goda förutsättningar för att trafiken ska kunna komma i gång, uttalade nyligen Vasakronans vd Fredrik Wirdenius till tidskriften Fastighetsvärlden. Han tillade: – Det pratas mycket om att bygga fler bostäder och om att bygga ut tunnelbanan. Varför inte öppna en station som sedan länge är i det närmaste färdigställd?

Enligt Fastighetsvärlden är området som Vasakronan vill bebygga, är det som finns norr om stationen, vilket motsvarar ungefär en tredjedel. Resterande del ska förbli skog och Vasakronan är redo att överlåta den delen till berörd part.

– Vi har gjort en ambitiös plan under en längre tid och vi har kommit fram till vad vi vill göra. Vi vill skapa en riktig ekostad, säger Wirdenius till Fastighetsvärlden.