Rysk fabrik ska börja tillverka Bombardier-lok

Foto: Alexander Tutabalin/Wikimedia Commons

En rysk lokverkstad har nyligen invigts i staden Engels. Genom ett joint venture, First Locomotive Company, med kanadensiska Bombardier ska godslok av typen Bombardier Traxx börja tillverkas i fabriken. Fabriken har tagit cirka tre år att bygga till en kostnad av 6-7 miljarder rubel.

Loken kommer att specialanpassas för ryska förhållanden och ska kunna dra godståg med 7000-9000 ton last i extrema temperaturer, som kan variera mellan 55 – C till 45 +C.

Loken utrustas med Bombardiers MTRAC styrsystem och boggier för axellaster på upp till 25 ton. Loken blir eldrivna men i isolerade fack installeras också en dieselmotor i varje lok.