Västerdalsbanans västligaste gren utreds

Västerdalsbanan är en enkelspårig bana mellan Repbäcken (nordväst om Borlänge) och Malung. Karta: Trafikverket

Västerdalsbanan mellan Malung och Malungsfors kanske kan börja användas igen för godstrafik. Det meddelar Sveriges Radio P4 Dalarna, som varit i kontakt med Christer Dahlenlund, samhällsplanerare på Trafikverket, som utreder sträckan för att se om järnvägen kan användas för just godstrafik.

Västerdalsbanan är en lågtrafikerad och enkelspårig bana med låg standard i västra Dalarna. Banan är inte elektrifierad och trafikeras bara av godståg mellan Rågsveden och Repbäcken. Men den är Sveriges första bana utrustad med ERTMS-regional (nivå E3). Till banans en gång västligaste station Malungsfors, tätorts i Malung-Sälens kommun går idag ingen järnvägstrafik.

Men nu är Trafikverket, enligt SR, försiktigt positiva till idén och därför genomförs den så kallade funktionsutredningen. Där ska man utreda banans nuvarande kapacitet och se över vad det kan tänkas kosta att rusta upp banan.

– Det är mycket tekniska bitar som signalutrustning, växlar, spårlängder och sådana bitar som vi behöver ta reda på innan vi släpper på någon trafik där uppe, säger Christer Dahlenlund till SR och han säger att det kan bli aktuellt med en helt ny räls framöver.

– Ja, vill man uppnå högre hastigheter och lite större bärighet då är det ju ny räls som gäller, säger han till SR.