Banarbete på station Stockholms Södra

Station Stockholms Södra. Foto: Wikipedia

Banarbete i Stockholms södra på spår 1 och 2 medför begränsad framkomlighet på sträckan Stockholms central och Älvsjö under helger vecka 34 och 35.

Arbeten pågår från fredag den 21/8 kl 22.00 t.o.m. måndag den 24 kl.05.00 samt fredag den 28/8 kl.22.00 t.o.m. måndag den 31/8 kl.05.00. Reduceringar i SL-Pendeltågstrafiken samt fjärrtågstrafiken på sträckan.

Källa: Trafikverket