Dåligt med gods på Emmaboda-banan

52 km ny räls har lagts ut på Emmabodabanan. Foto: Trafikverket (arkivbild)

Transportkunderna ratar den upprustade Emmabodabanan och fortsätter att köra gods med lastbil, som är ett mycket billigare alternativ. Det rapporterar Sveriges Radio P4 Kalmar. 

Det var i december 2013 som projektet att rusta den 5,7 mil långa Emmabodabanan, stod klart. Satsningen innefattade förutom upprustning, också ett antal mötesspår, ombyggnad av bangården i Växjö och upprustning och elektrifiering av industrispåret Gullberna-Verkö i Karlskrona.

Ett viktigt syfte med banans upprustning var att ge förutsättningar att flytta över gods från väg till järnväg. Sträckan Emmaboda-Karlskrona har nämligen setts som en viktig länk i en internationell godskorridor från Göteborg via Karlskrona och ner mot kontinenten.

Men intresset har varit svalt från transportkunderna som, enligt SR, fortsätter att köra med billigare lastbilstransporter.

– Det är bara att konstatera att förväntningarna och förhoppningarna inte har infriats, säger Lennart Andersson, avdelningschef för Trafikverket, till SR.

Green Cargo har, enligt SR, tillsammans med Stena Line försökt att få upp godsvolymer med tåg till och från hamnen och färjorna men har hittills inte lyckats.

– Vi kör inga godståg på Emmabodabanan idag, säger Mats Hollander, kommunikationsdirektör på Green Cargo till SR och fortsätter:

– Tillsammans med bland andra Stena Line har vi gjort ett försök att få upp godsvolymer med tåg till och från hamnen och färjorna i Karlskrona men inte lyckats.

Han ser en förklaring i att lastbilspriserna är mycket pressade och det är svårt för godståget att konkurrera med låga löner till utländska chaufförer och inte minst sänkningen på diesel.

– Samtidigt höjer Trafikverket och regeringen banavgiften år efter år och det blir dyrare och dyrare att köra godståg och billigare att köra lastbil, säger Mats Hollander till SR.

Källor: SR, Trafikverket