Green Cargo om första halvåret 2015

Foto: Green Cargo

Ett viktigt steg i Green Cargos effektiviseringsprogram togs under första halvåret 2015. Green Cargos tåg går nu med 10 procentenheter högre tågfyllnad och företagets produktion arbetar med drygt 100 lok färre, men med samma kapacitet som tidigare. Kostnadssänkningarna har varit betydande under första halvåret och Green Cargo nådde ett positivt resultat för kvartal två. Volymnedgången för främst svensk basindustris transporter tynger dock resultatet.

– Vi fortsätter att arbeta framgångsrikt med våra kostnadsminskningar och nådde ett positivt resultat för det andra kvartalet. Nu ökar vi vårt fokus på tillväxt och nya affärer. Vi ser möjligheter till ökade volymer och möter en stor underliggande efterfrågan på klimatsmarta järnvägslösningar från skilda delar av näringslivet, säger Green Cargos vd Jan Kilström.

Under perioden tecknades nya, förlängda eller utökade transportavtal med bland andra Dagab, Volvo Cars, DSV Road, IKEA, Outokumpu, Real Rail, PostNord och Transab.

– En förutsättning för ökade transportvolymer i det intermodala segmentet är utvecklingen av moderna, effektiva IT-gränssnitt för kunderna. Vi har slutit avtal med en ny partner för förvaltning och utveckling av våra IT-system, vilket minskar våra förvaltningskostnader och ökar möjligheten till utveckling av det IT-stöd vi behöver, säger Jan Kilström.

Under det första halvåret fördes i stort sett alla stora system och applikationer över till den nye IT-leverantören. Som en del i effektiviseringsprogrammet samlokaliserades nästan alla stödjande verksamheter inom Planering, Kundservice och Driftcenter till Hallsberg eller Solna.