Spårbyte längs norra Västkusten

Strömstad station. Foto: Wikipedia/Jenssens

På grund av ett spårbyte mellan Överby och Skee ersätts tågtrafiken mellan Tanum station och Strömstad station av bussar 17 augusti – 6 september.