Bombardier levererar och underhåller spårvagnar i Toronto

Bombardier Flexity Freedom. Bild: Bombardier

Bombardier Transportation har vunnit ett kontrakt om att underhålla den spårvagnsflotta, Bombarider Flexity Freedom, som ska trafikera Torontos nya, i huvudsak, underjordiska spårvägslinje ”Toronto Eglinton Crosstown line” som just nu är under uppbyggnad och som är planerad att öppna sina första etapper mellan 2020-2023.  

Kontraktet omfattar förutom vagnsleverans och underhållsåtagande i 30-år, även installation och underhåll av banans styr- och övervakningssystem ”Automated Vehicle Inspection System ”(AVI System).

Spårvägslinjen ”Toronto Eglinton Crosstown line” är knappt 2 mil lång och har en väst-östlig sträckning från station Mount Dennis i väst till station Kennedy i öst. Spårvägslinjen ska fylla en funktion som en väst-östlig tvärförbindelse som är välintegrerad med Torontos nuvarande metrosystem.