Nu tas spadtaget för Vega pendeltågsstation

Modell över den nya stadsdelen Vega. Stationen kommer att ligga mellan stationerna Skogås och Handen på Nynäsbanan. Illustration: Trafikverket

Nu tas det symboliska ”första spadtaget” för ny pendeltågstation i stadsdelen Vega i Haninge kommun, söder om Stockholm. Stationen planeras stå klar 2019 och då kommer cirka 4 200 människor att kliva på tåget i Vega och cirka 23 000 personer passera i båda riktningarna. Resan från Vega till Stockholms central beräknas ta ungefär 25 minuter.

Den nya moderna pendeltågsstationen kommer att bli navet i den framväxande stadsdelen Vega. Utanför pendeltågsstationen kommer det att finnas busstorg, parkeringsplatser och cykelparkering.

Vid spadtaget blir det tal av Trafikverkets regiondirektör Helena Sundberg, bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan (MP), kommunstyrelsens ordförande i Haninge Meeri Wasberg (S), trafiklandstingsråd Kristoffer Tamson (M) samt projektledare Gunnar Hammar.

Den ökade tillgängligheten är en viktig faktor i Vega och fokus ligger på att underlätta för bussar, cyklister och gående.Busstorget kommer att finnas i direkt anslutning utanför entrén. Det blir dubbla rulltrappor och bra anslutningar för gående och cyklister med cykelparkering nära entrén. Nära stationen ska det finnas 200 parkeringsplatser och bra p-platser för funktionshindrade.  

Källor: Trafikverket, Haninge kommun