Köpenhamn bygger en ny S-tågstation

Så här kommer Carlberg Station i Köpenhamn att se ut 2016. Bild: Gottlieb Paludan Arkitekter

Byggandet av Carlsbergs nya Station i Köpenhamn har börjat. Stationsbygget, som kommer att slutföras under sommaren 2016 utgör cirka 200 meter av det ännu existerande Enghave Station vid s-tågslinjen mot Valby. När den nya stationen är i bruk, kommer Enghave Station stängas och demonteras. Det beräknas ske under hösten 2016.

Arbetet med att bygga spåren på den nya stationen innebär att S-tågen kör enligt en reviderad tidsplan under våren. Det går att läsa mer om trafikförändringar på www.rejseplanen.dk och www.dsb.dk.

Carlsbergs Station är en del av den nya stadsdelen Carlsberg City. Stationens S-tåg-perronger kan nås via trappor och hiss från en stor byggnad som liknar en rymdstation. Bredvid uppstår även en stor areal för cykelparkering. Förutom tre existerande ingångar når resenären fram till stationens perrong även från gatan Vesterfælledvej.

Den nya stationen är designad av Gottlieb Paludan Arkitekter och har lokaliserats i anslutning till UCC: s nya utbildningscampus. Hela byggnaden, som omfattar 82000 kvadratmeter, kommer att inrymma allt från UCCs campus, detaljhandel, affärer och en 100 meter högt bostadshus.

 Carlsberg Station är designad och konstruerad av Carlsberg stad som kund. Banedanmark och DSB tar över stationen när den är färdig.