Ministerbesök på spåret

Foto: Strukton Rail

Den 13 april tog infrastrukturminister Anna Johansson på sig skyddsutrustningen och gav sig ut i spårmiljö. Under några sena kvällstimmar besökte hon Strukton Rails underhållsarbeten på järnvägen utanför Järna och Älvsjö söder om Stockholm. Vid besöket berättade Strukton om järnvägsunderhåll åt Trafikverket.

 ‒ Anna Johansson kommer att se flera underhållsarbeten som är igång. Bland annat visar vi ett spårriktningsarbete, upprustning av växlar samt en ombyggnation av Älvsjö godsbangård. Via den kommer tågtrafiken in och ut från Stockholms Central att ledas om tillfälligt under ombyggnaden av årstabron senare i år, berättar Pasi Leskinen, arbetschef på Strukton Rail i ett pressmeddelande.

Under kvällen redogjorde Struktons arbetsledning också för hur det konkurrensutsatta järnvägsunderhållet upplevs av entreprenörerna, samt hur Strukton samarbetar med Trafikverket och tågoperatörer för att öka punktligheten på järnvägen.