Återigen störningar i tågtrafiken

Station Stockholm Södra. Foto: Wikipedia

På grund av signalfel vid Stockholm Södra och ett försenat banarbete Spånga-Jakobsberg, har såväl Stockholms pendeltågstrafik som fjärrtåg drabbats av stora förseningar under morgonen. 

Pendeltåg vänds nu i Älvsjö och vid Stockholms central, och flera SJ-tåg har ställts in eller blir försenade. Trafikverket hade vid halvtiotiden ingen prognos för när felet kan vara avhjälpt.