EuroMaint får beställning av Jernbaneverket

Euromaint Rail har fått uppdraget att modernisera åtta tågomformare, 10 MVA, åt norska Jernbaneverket Bane Energi. Moderniseringen innebär att kostnaderna för underhållet av omformarna minskas och tillgängligheten ökar, skriver Euromaint Rail i ett pressmeddelande.

Euromaint Rail ansvarar för allt från ombyggnad av matare till anpassning av omformarens kontrollutrustning och igångkörning av den på plats. Omformarna byggs om och blir borstlösa.

De åtgärder som görs leder förhoppningsvis till att behovet av underhåll i omformarstationerna minskar, samtidigt som revisionsintervallerna kan komma att förlängas. Det i sin tur leder till minskade underhållskostnader och ökad tillgänglighet till omformarna .

– Det är ett spännande och intressant uppdrag för oss. En tågomformare på 10 MVA är den största typen av omformare som finns i Norden. I och med detta uppdrag befäster vi vår kompetens ytterligare, berättar Lelle Cryssanthander, marknadschef på Euromaint Rails affärsområde Komponenter.

Ombyggnaderna genomförs i Euromaint Rails verkstad för komponenter i Åmål. Arbetet startar i början av 2012 och samtliga omformare beräknas vara ombyggda till borstlöst utförande i slutet av 2013.