Godslänken Oslo-Narvik utnyttjas till max

Foto:Schenker

På godstransportsträckan mellan Oslo och Narvik längst i norr, North Rail Express, transporterades cirka 25 000 containrar under ruttens första år. Kapacitetsutnyttjandet är mer än 95 procent, rapporterar tyska DB som är operatören.

Schenker AS erbjuder regelbundna tågtransporter fem dagar i veckan på den 1960 kilometer långa sträckan, där största delen passerar genom Sverige. Tågen fraktar konsument- och hushållsartiklar samt en del reservdelar och styckegods till industri och handel i Nordnorge.

På återresan tar tåget med sig bland annat fiskprodukter söderut. I och med ett avtal med Autolink är upp till 15 vagnar i veckan kopplade tåget.

På grund av det stränga vinterklimatet kopplas en extra inspektionsvagn på tåget vintertid i ankomstterminalen. Man har också extra lagringskapacitet för viktiga reservdelar och hjuluppsättningar i Oslo. På grund av de kärva väderförhållandena kommer man att snabba på leveranskapaciteten. Genom att justera ett antal parametrar kommer tågen att komma fram en timme tidigare till Narvik. Hela sträckan förväntas då kunna tillryggaläggas på 26 timmar.