Helsingfors centrumslinga finansieras

Den droppformade banan börjar i Böle och löper i en tunnel via Tölö, Helsingfors centrum och Hagnäs tillbaka till Böle. Karta: Helsingfors Stad

Finska regeringen bestämde i mars 2014 att den länge planerade pendeltågslinjen Centrumslingan ska förverkligas. I november 2014 rekommenderade Trafikverket dock att byggandet av den underjordiska tågbanan eventuellt skulle starta först år 2023. Orsaken till att projektet lades på is var oklarheterna kring finansieringen.

Finlands största dagstidning skriver nu att regeringen har beslutat om att ge pengar till centrumslingan i Helsingfors. Det ekonomipolitiska ministerutskottet ska enligt tidningens uppgifter ha fattat beslut att finansiera centrumslingan redan i januari. Beslutet är villkorligt eftersom kommunerna i huvudstadsregionen betalar en del av projektet.

Redan för två år sedan fick Sweco  i uppdrag att upphandla och leda projekteringen av Centrumslingan.

Regeringen och Helsingfors stad försöker som bäst komma överens med städerna Esbo och Vanda om finansieringen kring miljardprojektet, skriver HS. Ifall parterna lyckas enas om grannkommunernas andel i finansieringen kan centrumbanan få pengar ur tilläggsbudjeten som regeringen fattar beslut om redan nästa vecka.

Hela projektet uppskattas kosta 740 miljoner euro men hur notan delas är fortfarande oklart. Centrumslingan beräknas ta fem år att bygga.

Det är fråga om en järnvägsslinga för lokaltåg under Helsingfors centrum. Den droppformade banan börjar i Böle och löper i en tunnel via Tölö, Helsingfors centrum och Hagnäs tillbaka till Böle.Källa: Finlands Radio