Alstom vinner franskt kontrakt

Foto: Lucas bfr
Projektledarna för Garonne-linjen. Foto: Tisseo

Ett konsortium lett av franska Alstom Transport har vunnit ett kontrakt avseende en ny sträcka, Garonne-linjen, av Toulouses spårvägsnät. Kontraktet är värt 5 miljoner euro för Alstoms del. Det handlar om installera 2, 5 km spår. De andra företagen i konsortiet är Egenie och Guintoli.

Spår kommer att läggas under sommaren 2012 och delar av Garonne-linjen kommer enligt tidplanen kunna tas i drift i slutet av 2013.

Kontraktet är en uppföljning av ett liknande kontrakt, undertecknat i november 2011, som gällde spårinstallationer för spårvägen i staden Besançon med omnejd.