"Fyrspår mellan Stockholm och Uppsala ger 100 000 bostäder”

Uppsala C. Foto: Christer Wiik

Handelskammaren i Uppsala presenterar nu en framtidsvision på konferensen Distinget som visar att en utbyggnad av fyra järnvägsspår längs hela sträckan mellan Uppsala och Stockholm ger 100 000 nya bostäder. Socialdemokraterna utlovade i valrörelsen att en utbyggnad av Ostkustbanan till fyra spår mellan Märsta (Skavstaby) och Uppsala ska vara igång 2025.

 - De största tillväxthindren i både Uppsala- och Stockholmsregionen är bristen på bostäder och behovet av bättre kommunikationer. Med fyra spår, nya stationslägen och 100 000 nya bostäder stärker vi hela Sveriges tillväxt och attraktivitet. Detta är en nationell angelägenhet, säger Göran Brocknäs, regionchef Handelskammaren i Uppsala.

- Till 2050 beräknas huvudstadsregionen växa med en miljon invånare. En stor del kommer att bo och arbeta i stråket mellan Stockholm och Uppsala. Vi måste redan nu våga satsa på att kunna ta hand om kompetensen som utbildas här eller söker sig hit, avslutar Göran Brocknäs. Visionen har tagits fram av TEMAgruppen.