Bättre koppling mellan spårväg och järnväg i Manchester

En upprustad Victoria station i Manchester, ska i februari åter husera spårvägstrafiken. Visionsbild: Metrolink Project Company

Spårvägen i Manchester, Metrolink, kommer åter att trafikera station Victoria från och med 18 februari, efter att stationsanläggningen rustats upp, med bland annat nya plattformar och nya spår.

Victoria station, är en av Manchesters två huvudstationer för järnvägstrafiken och den är även en viktig knutpunkt för övrig kollektivtrafik.Manchesters spårvägssystem omfattar totalt cirka 37 kilometer, fördelade på knappt 40 hållplatser.Källa: Manchester Metrolink