Försämrad ekonomi hot mot Åbos spårvägsplaner

Tre linjer föreslås i skede ett. Åbos fullmäktige tar ställning före sommaren. Karta: Åbo stad

Väntan på spårvagnen i Åbo kan bli längre än beräknat. Den finländska stadens fullmäktige ska fatta beslut före sommaren om spårvägens vara eller icke-vara. Flera av stadens ledande politiker är dock skeptiska till projektet med tanke på det rådande ekonomiska läget.

I Åbo planeras en spårväg från Salutorget till Runosbacken, Kråkkärret, Hirvensalo och via Slottsstaden till hamnen.

Lauri Kattelus, gruppordförande för stadens största parti Samlingspartiet, säger att partiets ståndpunkt hela tiden har varit att de pågående utredningarna görs till slut.

–  Först när vi känner till kostnaderna vet vi också om spårtrafik i Åbo lönar sig eller inte. Före det är det svårt att ta ställning. Men spårvägen ska inte byggas till vilket pris som helst, säger Kattelus till tidningen Åbo Underrättelser.

Statsrådet godkände en förordning om spårvägarna på våren 2013. Enligt förordningen, som trädde i kraft omedelbart, ersätter staten högst 30 procent av planeringskostnaderna.

Också De gröna väntar på utredningen innan man fattar något beslut, säger gruppordföranden Elina Rantanen, men hon tror också att det blir diskussion om kostnaderna.

Vänsterförbundets:s gruppordförande Li Andersson säger att det avgörande för hur det blir med snabbspårvägen är vad Samlingspartiet tycker.

– I Tammerfors ställde partiet sig bakom projektet och stadsstyrelsens tidigare ordförande Minna Arve var för. Men den nuvarande ordföranden Lasse Lindholm och andra har varit mer kritiska. Utredningarna har kostat ganska mycket, säger vänsterns representant till tidningen Åbo Underrättelser.

Planeringen av spårvägarna inleddes i januari 2013. I april 2013 godkände stadsstyrelsen spårvägsplanens målsättningar. I april 2014 beslöt stadsstyrelsen att en plan görs för en tregrenad linje till Runosbacken, Skansen och Kråkkärret. Samtidigt beslöt styrelsen på vilka gator linjerna ska dras.