Piteå Hamns nya järnvägsterminal invigd

Foto: Piteå Hamn

Den 13 november var det högtidlig invigning av Piteå Hamns elektrifierade järnvägsspår.  Klockan 11.00 rullade ett tåglok med två vagnar ut från Piteås bangård för att transportera ca 60 specialinbjudna gäster de tio kilometerna ut till Piteå Hamn.

 Elektrifieringen är första delen i ett EU-projekt där Lars Wikström, infrastrukturansvarig på Piteå Hamn varit projektledare. Och var både stolt och nöjd.

– Vi har haft ett tufft tidsschema men vi klarade det. Efter 18 månader, en vecka och två dagar är projektet i hamn. Det här är nog ett Sveriges snabbaste järnvägsprojekt, säger han och skrattar. Att vi nu har en elektrifierad järnväg innebär möjlighet till både miljövänligare och driftsäkrare transporter.

Elisabeth Sinclair, projektledare för Norrbotinabanan var också med på tåget.

– Det här känns jättevitktigt. Nu blir det möjligt att köra elektrifierade tåg från Göteborg till Piteå utan att behöva behöva växla om till diesellok i Piteå, säger hon.

Haraholmens logostikcentrum etapp 1 är ett EU-projekt som kostat sammanlagt 60 miljoner kronor och där EU-s regionala utvecklingsfond bidragit med 30 miljoner, Länsstyrelsen med tio miljoner, Piteå kommun med 15 och Piteå hamn fem miljoner kronor.

Fyra delar

Haraholmens logistikcentrum etapp 1 består av fyra delar.

1. Elektrifiering av hela sträckan på ca 10 kilometer, från bangården i Piteå centrum ut till Haraholmen, innebär att man slipper koppla om till diesellok, vilket man gjort tidigare, och nu kan köra med ellok hela vägen. Kostnadseffktivt samtidigt som avgaserna minskar till noll.

2. Bärighetsförbättringar som innebär att järnvägsspåret förstärkts till STAX 25, vilket är Sverigestandard, gör att längre och tyngre tåg kan trafikera sträckan.

3. Nytt spår inne på hamnområdet innebär en rationellare hantering av lok och vagnar och möjliggör tåglängder upp till 750 meter.

4. Nya eller förbättrade terminal- och upplagsytor, på totalt 20 000 kvadratmeter intill järnvägen innebär utökade och förbättrade lagringsmöjligheter.