Planer på monorailsystem i södra Polen

Monorailbana i Riyadh, Saudiarabien. Bild: Bombardier

 De kommunala myndigheterna i den sydpolska staden Rzeszo har planer på att bygga en monorail-linje i den polska staden. Projektet kommer att ledas av Bombardier som har byggt upp liknande monorailsystem i Brasilien, USA och Saudiarabien.  Monorail, även benämnd enskensbana eller balkbana, är en tågbana som går på en balk istället för två parallella räler.

 Enligt planerna kommer Rzeszos monorail-linje att dras med en längd om cirka 14 km och systemet kommer att bestå av 10 stationer. De planerade stationerna omfattar stadens största buss- och tågstationer och linjen kommer även att trafikera campusområdet vid universitetet i Rzeszow samt Rzeszow tekniska högskola. Enligt de kommunala myndigheterna, skulle projektet kunna genomföras år 2020.

Kommunen bedömer att det planerade projektet kommer att kräva en investering på mellan zloty 250 miljoner, (motsvarande 76 000 000 dollar) och 300 miljoner zloty (motsvarande 91 000 000 dollar), skriver den lokala affärstidningen Dziennik Gazeta Prawna.

- Vi siktar på att skaffa medel från EU, säger Maciej Chlodnicki, en talesman för borgmästaren i Rzeszow.

 

 

r på att skaffa medel från EU, säger Maciej Chlodnicki, en talesman för borgmästaren i Rzeszow.