Företag kan bli medfinansiärer till ny snabbjärnväg

Foto: Transportstyrelsen

Den nya höghastighetsjärnvägen som ska byggas mellan Stockholm, Göteborg och Malmö ska inte bekostas enbart av staten. Företag som tjänar på ny järnväg ska också vara med och betala. Det skriver Sveriges Radio, SR, som har intervjuat H G Wessberg, regeringens förhandlingsman för de nya höghastighetsbanorna mellan nämnda städer.

I somras meddelade den då borgerliga regeringen att en höghastighetsjärnväg ska byggas mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Enligt SR så kommer kostnaderna att hamna kring 140 miljarder. Staten kommer att stå för den allra största finansieringsdelen, men även företagen kommer att få vara med att bidra, detta på grund av att där järnvägen dras fram, där stiger även fastighetspriserna.

– Om fastighetspriserna stiger blir det mer attraktivt att bygga, då blir det mer bostäder byggda. Då blir det mer kommersiell verksamhet i närheten av en station och det skapar ökad ekonomisk nytta som drar till sig människor, säger Wessberg till SR.

Avgörande i projektet är bostadsbyggandet. Meningen är att 100 000 nya bostäder ska växa upp där järnvägen byggs, skriver SR.

Om drygt tre år ska H G Wessberg rapportera till regeringen hur höghastighetsjärnvägen ska finansieras och var den ska dras, meddelar SR.