Sverige måste både rusta upp och bygga snabbtåg

Foto: Creative Commons

Sverige är beroende av väl fungerande och miljövänlig infrastruktur för både godstransporter och persontrafik. De nuvarande stambanorna byggdes i mitten av 1800-talet, ska vi klara framtidens trafik behövs nya stambanor, snabbare tåg och samtidigt ökat underhåll på befintliga sträckor, skriver Björn Westerberg, Tågoperatörerna och Pia Lagerlöf, Swedtrain, i en debattartikel i GP.

Den senaste tiden har många kritiserat byggandet av nya höghastighetsbanor för tåg. Argumenten varierar. Kostnaderna är för höga och kalkylerna för osäkra. Behovet av fler bostäder anses viktigare än välfungerande infrastruktur. Alla vill ha tåg som går i tid men ingen vill riskera att bli syndabock för ett dyrt infrastrukturprojekt. Men behovet av nya stambanor i södra och västra Sverige har inte ändrats. Resandet med tåg ökar och behovet av säkra och miljövänliga godstransporter kvarstår.

För att på sikt kunna möta näringslivets behov av godstransporter och säkra behovet av klimatsmarta persontransporter krävs en utbyggnad av nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg och Malmö. Att både investera i ny infrastruktur och säkerställa underhållet av befintlig järnväg är både lönsamt och nödvändigt. Låt oss komma ihåg att svensk industri och export är beroende av järnvägen för att kunna exportera och importera varor. För delar av basindustrin är järnvägen det enda alternativet, exempelvis för transporter av malm och stålämnen över långa sträckor. Sveriges industri bidrar till arbetstillfällen och tillväxt samtidigt som exportintäkterna utgör ett viktigt bidrag till vår välfärd.