De kör tågen i Västsverige

Crister Fritzson, vd SJ, Roger Vahnberg, vice vd Västtrafik, Bruno Andersson, vd Hallandstrafiken, Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör Jönköpings länstrafik. Foto: Västtrafik

Nu har avtalet undertecknats om att köra tågtrafiken i Västsverige av Västtrafik, Hallandstrafiken, Jönköpings länstrafik och SJ. Det nya avtalet startar i december 2015 och löper över nio år med möjlighet till förlängning med maximalt tre år.

– Det här avtalet har ett starkt kundfokus och tillsammans med SJ ska vi nu ge våra kunder ännu bättre service och locka fler att resa med våra tåg, Roger Vahnberg, vice vd Västtrafik. 

Avtalet som har upphandlats är värt cirka fem miljarder kronor och omfattar all region- och pendeltågstrafik i Västsverige som körs på uppdrag av de tre länstrafikbolagen.

– Vi är både glada och stolta över att vi har fått förnyat förtroende. Vårt samarbete med Västtrafik, Hallandstrafiken och Länstrafiken i Jönköpings län är gott. Nu satsar vi stort för att öka antalet resenärer och förbättra kundernas upplevelse av att resa med Västtrafik, säger Crister Fritzson, vd för SJ.