EIB bekostar tunnelbaneutbyggnad i Bukarest och Prag

Bukarests tunnelbana ska byggas ut för 465 miljoner euro.

Europeiska investeringsbanken har beslutat att låna ut 465 miljoner euro till Rumänien för en utbyggnad av en tunnelbanelinje i Bukarest och 350 miljoner euro för en utvidgning av Prags tunnelbanelinje A. Anslagen upptas som lån.

Lånet till Rumänien ska finansiera utformning, byggnation och idrifttagande av avsnitt II i Bukarests tunnelbanelinje 5, som kommer att utgöra en ny öst-västlig, underjordisk korridor för kollektivtrafiken i den rumänska huvudstaden. Förutom utbyggnad av nya spår omfattar projektet inköp av 30 nya tågsätt för linje 5.

EIB: s vice ordförande Wilhelm Molterer, som varit ansvarig för utlåningen till Rumänien, säger i ett pressmeddelande:

– Jag är mycket glad att EIB: s medel kan bidra till att avsevärt förbättra miljön och livskvaliteten i Bukarest genom en uppgradering av kollektivtrafiken.