Israel behöver ytterligare 78 elektriska lok

Israeliska tåg kommer att bli betydligt snabbare än motorfordon på motorvägen mellan Tel Aviv-Jerusalem, och det gäller inte bara under rusningstid. Foto: Omer Simkah

Israels järnvägsbolag startade nyligen ett anbudsförfarande för leverans av mellan 62 och 78 lokomotiv. Dessa krävs för projektet ISR'S 25 kV 50 Hz, vilket är ett landomfattande program för elektrifiering av järnvägen.

För programmet behövs både tre-fas och asynkrona lokomotiv och även andra lämpliga dragfordon. De bör vara utrustade med regenerativ bromsning och ha en maximal axel last på 22,5 ton. Loken ska kunna köras upp till 20 timmar under ett dygn och 250 000 km per år. VHF-radio kommer att installeras senare med provision för installationen av GSM-R.

Lokomotiven ska kunna komma upp till 160 km/h med ett normalt passagerartågsätt, som i Israel består av push-pull-körning med upp till åtta stycken dubbeldäcksvagnar eller 10 single - däcksvagnar. Garanterad kontinuerlig kraftförsörjning, tillräckligt för att tågsättet klarar en resa mellan Tel Aviv – Jerusalem på 27 min eller mindre. Loken, upp till tre stycken, måste kunna dra godståg på 3 600 ton i en maximal hastighet på 120 km/h.

Kostnadsförslag och anbud skall vara inlämnade senast den 15 december.

Källa: Israeliska järnvägar