En halv miljard saknas till Stockholms kollektivtrafik

Foto: Christer Wiik

Det saknas en halv miljard kronor till Stockholms kollektivtrafik nästa år. Något som kan leda till höjd SL-taxa. Dessutom riskerar Spårväg City och upprustningen av Roslagsbanan att skjutas på framtiden då det fattas 7,7 miljarder i investeringsbudgeten. Det skriver SvD.se.

Stockholmslandstingets trafikförvaltning slår nu larm om den ekonomiska situationen i sitt budgetförslag för 2015.

Man radar upp en räcka av problem som kommer att slå mot kollektivtrafiken under nästa år om inget görs. Mest akut är de 500 miljoner kronor som fattas för att klara driften av kollektivtrafiken. Detta skulle motsvara en skattehöjning på 25 öre. Tjänstemännen anser att det behövs omfattande åtstramningsprogram för att nå ekonomisk balans.

Lösningar som tjänstemännen  lyfter fram är minskat trafikutbud eller andra neddragningar, höjd taxa eller att ta pengar från andra landstingsverksamheter. Därmed skulle man kunna stötta upp en trafikbudget som redan omsätter 19 miljarder.

”Trafikförvaltningen har överlämnat sitt underlag inför budgetprocessen som inleds när det nya landstingsfullmäktige är på plats. Det handlar om vilka önskemål det finns framåt i tiden. Vi är vana att fatta svåra beslut och göra hårda prioriteringar för att SL-resenärerna ska få en bra kollektivtrafik som de kan lita på och som möter de nya stora behov denna växande region har”, skriver Trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm (M)  i ett mejl till SvD.se