Ny webbaserad utbildningstjänst inom spårburen trafiksäkerhet

Nyligen har E-train lanserat sin e-learning ”Vistas i spår” som ger deltagaren behörighet till egenförflyttning i spårområde. Bild: E-Train

Nu lanseras webbaserade branschspecifika utbildningar för alla som vistas i närheten av spår, exempelvis tågpersonal, personal inom bevakning-, bygg- och underhåll, städare och skogsvårdare.

 Bakom satsningen står ett svenskt utbildningsföretag, E-train, med personal som tidigare arbetat med trafiksäkerhetsutbildning inom bland annat SJ och SL/ MTR.

 – Inom tågbranschen idag finns ett klart behov av innovativa och kostnadseffektiva utbildningar som uppfyller Trafikverkets utbildningskrav inom trafiksäkerhet och arbetsmiljö, berättar Joost van Dijck, vd för E-train och fortsätter: 

 – Genom att kombinera engagerande e-learning med lokal praktik ser vi att kursdeltagarna spar mycket restid och dessutom slipper åtskilliga övernattningar. Det innebär rejäla besparingar för arbetsgivaren, pengar man istället kan lägga exempelvis på annan kompetenshöjande utbildning och repetitionsutbildning.

 ”Vistas i spår” är E-trains första utbildning i en större utbildningsserie. Nästa lansering blir kursen ”Råd & Skydd” och under 2015 kommer även ”Skydd och Säkerhetsledare”. Utöver själva utbildningsinnehållet i företagets utbildningstjänst ingår även examination, utbildningsadministration, resultatuppföljning, statistik och uppföljning.