Den skånska kollektivtrafiken får fler tåg

Foto: Region Skåne

Kollektivtrafiknämnden föreslås vid nästa sammanträde besluta om att Region Skåne ska köpa in 25 nya pågatåg och två nya Öresundståg till den skånska kollektivtrafiken. Det är en del i att säkerställa att det skånska tågsystemet kan utvecklas och byggas ut ännu mer.

Det skånska tågsystemet har genomgått en stark utveckling med fler avgångar och fler tågstationer. Det är nu exempelvis tiominuterstrafik mellan Köpenhamn och Malmö under rusningstid.

Framöver planeras det 19 nya pågatågstationer som innebär bland annat nya stationer i Lomma, Svalöv och Rosengård. För att fortsätta utvecklingen med ännu attraktivare restider och ännu fler pågatågstationer behövs det fler Öresundståg och pågatåg i den skånska kollektivtrafiken. Ett pågatåg rymmer cirka 275 sittande passagerare och varje tåg bidrar till en kraftig förstärkning av tågsystemet.

Kollektivtrafiknämndens föreslår vid sitt nästa sammanträde att Region Skåne ska anskaffa 25 nya pågatåg och två nya Öresundståg.

– Investeringen i nya Pågatåg och Öresundståg är viktig för att fler skåningar ska ställa bilen och ta tåget till arbete eller skola. Det är avgörande för att vi ska klara jobben och miljön i framtiden, säger Mats Persson (FP), Ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– För att fortsätta att utveckla den skånska kollektivtrafiken med fler pågatågstationer och fler avgångar måste vi även i fortsättning satsa på fler tåg i kollektivtrafiken, säger Lars Johansson (M), vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Fakta:

  • 25 nya pågatåg föreslås köpas in till ett värde på 1 700 miljoner kronor.
  • Två Öresundståg föreslås köpas in till ett värde av 100 miljoner kronor.
  • Pågatågen förväntas levereras 2019.