Nya tåg och aktörer i nästa års tågtidtabell

Ett SJ 3000-tåg. Foto: Stefan Nilsson/SJ

På söndag den 11 december börjar den nya tågtidtabellen att gälla. Det är den första tidtabellen då marknaden är helt fri för konkurrens inom persontrafiken.

- Marknaden är ännu så länge avvaktande. Tillgången på fordon är begränsad, och nybeställningar tar tid. Men vi ser några nya trafikupplägg i den nya tidtabellen, säger Niclas Härenstam, informationschef Trafikverket Samhälle.

Norrtågs trafik på Botniabanan mellan Umeå och Örnsköldsvik utökas. När Ådalsbanan öppnar för trafik förlängs trafiken ner till Sundsvall. Under kommande år startar Norrtåg även regional trafik på sträckorna Luleå - Kiruna, Östersund - Sundsvall och Umeå - Luleå.

Ett nytt tågbolag, Skandinaviska Jernbanor, startar trafik Uppsala-Stockholm-Göteborg med en daglig tur i vardera riktningen. Konceptet är klassiska 1:a klass vagnar och uppdukad restaurangvagn.

Tågab startar den 13 februari ett nytt direkttåg Falun-Göteborg och åter som klarar sträckan på sex timmar. Det blir tre avgångar i veckan kring helgerna. Med denna trafik blir det åter persontrafik på delsträckan Ställdalen - Kristinehamn.

Återupptagen persontrafik blir det också till Oskarshamn i regi av Jönköpings- och Kalmar länstrafik. Tre turer om dagen som utgår från Nässjö erbjuds under namnet Krösatågen.

På linjen Nässjö-Alvesta öppnar två nya stationer, Lammhult och Moheda, där Krösatågen på sträckan stannar.

De anrika nattågen mellan Malmö och Berlin övertas av Veolia och körs tre dagar i veckan under sommarhalvåret.

Persontrafiken mellan Borlänge och Malung läggs ner.

Antalet tåg i stort är ungefär detsamma som under nuvarande tidtabell.

Den nya tågtidtabellen kallas T12 och gäller från den 11 dec 2011 till den 8 dec 2012.