MTR blir operatör för Crossrail

Bild: Bombardier

Transport for London har beslutat att de väljer MTR Corporation (Crossrail) Limited till operatör för Crossrail, den nya järnvägen som går från östra till västra London. Avtalet för Crossrail är på åtta år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Trafiken på sträckan kommer att tas i drift i etapper från 2015 till 2019.

MTR har under de senaste sju åren drivit London Overground (LOROL). Under perioden har MTR lyft såväl linjens punktlighet som kundnöjdheten. Verksamheten har gett MTR god kännedom om London och ett väl etablerat samarbete med Transport for London och Network Rail. Detta samarbete fortsätter nu på Crossrail.

När sträckan står klar kommer den att vara 118 kilometer lång och sammanbinda Reading och Heathrow i väst med Shenfield och Abbey Wood i öst. Crossrail ska betjäna resenärer på 40 stationer och erbjuda cirka 700 avgångar per dag. Linjen ska trafikeras av 24 tåg i timmen under rusningstrafik och ha en trafik som motsvarar ungefär 11,4 miljoner utförda fordonskilometrar per år.