Internationellt intresse för svenskt underhållsprojekt

Boden station. Foto: Christer Wiik

Projektet ePilot119 är ett positivt exempel på nytänkande inom underhåll av järnväg. Piloten är ett treårigt implementeringsprojekt som huvudsakligen finansieras av Trafikverket och genomförs i samverkan med övriga aktörer vid bandel 119 mellan Boden och Luleå. Sedan starten i december 2013 har åtta delprojekt hunnit påbörjats, varav två redan har avslutats. I projektbanken finns ytterligare 22 delprojekt i olika stadier av genomförande.

 Flera olika testutrustningar är placerade längs bandel 119 och i vagnar och lok. I ePilot119-projektet har alla inblandade aktörer tillgång till de data som samlas in och får på så sätt en gemensam bild av hur det står till ute i spåren.

Det unika med ePilot119-projektet är att alla inblandade aktörer har en roll: Trafikverket, entreprenörer, operatörer, konsulter, universitet och leverantörer har alla tillgång till de data som samlas in.

Flera olika testutrustningar placerade på bandel 119 gör att det blir möjligt att skapa system som upptäcker fel och brister på ett tidigt stadium. Testutrustning placeras också direkt i vagnar och lok samtidigt som aktörernas egna underhållsrelaterade system integreras. Genom att i tid ställa diagnos, både på infrastruktur och rullande materiel, kan alla aktörer få en gemensam bild av hur det står till ute i spåren.

Projektet ePilot119 är därmed ett väldigt speciellt projekt, framförallt för sättet att genom samverkan involvera alla viktiga aktörer i arbetet med förbättrat underhåll.

Clayton McDonald, vd för Aurizon, den största godsoperatören i Australien, är nyfiken på det nystartade projektet ePilot119.

– Jag har förstått att ert projekt syftar till att få hela branschen engagerad i att skapa ett bättre underhåll, säger Clayton McDonald. 2011 avreglerade regeringen i Australien en stor del av järnvägstrafiken och i dag finns det många olika företag som äger infrastruktur, men också många privata godsoperatörer. Vi är mycket intresserade av att få ta del av era svenska erfarenheter.

– Vi hoppas att de erfarenheter vi gör kan komma till praktisk användning så snabbt som möjligt över hela Sverige, säger Peter Söderholm på Trafikverket Underhåll.

Källa: Trafikverket