Seko trappar upp tågstrejken

Foto: Christer Wiik

Seko har beslutat att lägga nya strejkvarsel i syfte att få till stånd en lösning i den pågående tågkonflikten. De nya varslen gäller pendeltågstrafiken i Stockholm och Krösatågen.

Seko varslar om stridsåtgärder i form av total arbetsnedläggelse, strejk för samtliga medlemmar som arbetar inom Veolia Transport Sverige AB, Krösatåg samt Stockholmståg KB (Pendeltågstrafiken).

Stridsåtgärderna träder ikraft den 20 juni 2014 kl. 03.00 och omfattar 142 Seko-medlemmar på Krösatåg och 700 medlemmar inom Stockholmståg.

Dessutom har Elektrikerförbundet varslat om sympatiåtgärder från och med den 23 juni 2014 klockan 05:00.