Alstom Régiolis rullar snart ut i Frankrike

Bild: Alstom

Alstom har beviljats ​​tillstånd att använda regionaltåget Régiolis i kommersiell trafik i Frankrike av franska myndigheter. Régiolis är den senaste generationens regionala tåg av typen Coradia. Godkännandet omfattar alla Régiolis-tåg som beställts av 12 regioner i Frankrike. De första tågen beräknas rulla ut i april i år, i regionerna Aquitaine , Lorraine , Alsace och Picardie.

Régiolis-tågen har låggolv i alla vagnar och ett kombinerat strömförsörjningssystem anpassat för antingen el- eller dieseldrift. Låggolvet gör tågen lätt tillgängliga för personer med nedsatt rörlighet. Stor vikt har lagts vid att minska buller- och vibrationsnivåer. Vagnarna är ljusa och luftiga, vilket ger full insyn både inifrån och utifrån vagnarna. I varje vagn finns LCD-skärmar där information kommer att visas kontinuerligt.