Sundsvall logistikpark söker EU-stöd

Visionsbild över Sundsvalls logistikpark. Bild: Sundsvalls kommun

Järnvägstrianglarna i Bergsåker och Maland, som ska ge en effektiv järnvägsanslutning till Sundsvall Logistikpark, finns med i en av Trafikverkets ansökningar om EU-finansiering. Ansökan handlar om EU-stöd för arbetet med järnvägsplaner och med planering av en energi- och klimatsmart logistikpark.

Sundsvall ingår i Botniska korridoren, en transportkorridor som EU-kommissionen prioriterar. Det betyder att infrastruktursatsningar i dessa korridorer ska prioriteras för att säkerställa att gods och människor kan transporteras på ett långsiktigt hållbart sätt  ­-  en del av arbetet med att nå miljömålen kring minskade koldioxidutsläpp.

Den andra ansökan om EU-finansiering handlar om utveckling av LNG-infrastruktur i Östersjön (LNG = ”flytande” naturgas). Sundsvall Logistikpark är en av fem hamnar som vill samarbeta kring utvecklingen. För Sundsvalls del handlar det om att få stöd till att göra en intressent- och marknadsstudie av potentiella leverantörer och kunder samt en förstudie kring den tekniska utformningen av en LNG-terminal i logistikparken.

De andra hamnarna som ingår i ”LNG in Baltic Sea II” är Trelleborg, Helsingborg, Rostock och Klaipeda.

- Det här ett steg i rätt riktning i vårt arbete med att utveckla Sundsvall Logistikpark och hållbara transporter, säger Carina Sandgren, projektchef Sundsvall Logistikpark.

Nästa steg är att ansökningarna ska lämnas in till EU den 11 mars. Beslut från EU förväntas efter sommaren.