Skånetrafiken lanserar vägledning för kollektivtrafik

Foto: Kasper Dudzik

Som första trafikmyndighet så lanserar Skånetrafiken och Region Skåne ett samlat erbjudande för kollektivtrafik för de trafikföretag som agerar på en regional kommersiell basis.

Det finns sedan tidigare en vägledning för branschen och erbjudandet är ett nästa steg för att komma vidare till konkret handling för att tillsammans nå målet om ett ökat resande och mer nöjda kunder.

– Det ska vara lätt att resa kollektivt i Skåne och därför måste vi samarbeta med alla de företag som bidrar till ett enklare resande, säger Henrik Dagnäs, trafikdirektör på Skånetrafiken. Både den offentliga kollektivtrafiken och den kommersiella trafiken har ju alla ett gemensamt mål – ökat resande i kollektivtrafiken.

Konceptets utgångspunkt är att underlätta och förenkla för kunden att kunna utnyttja ett samlat trafikutbud på regional nivå och bygger bland annat på konkurrensneutralitet.

Basnivån handlar om hur man löser angöring till befintliga hållplatser och terminaler men också hur trafikföretagen får tillgång till olika informationsbärare på respektive plats. I nästa steg öppnar Skånetrafiken upp för visning av information i Reseplaneraren och andra digitala kanaler för tidtabellsinformation med mera. De kan också vara aktuellt att samarbeta kring biljett- och betalningslösningar, allt för att underlätta ett regionalt resande. Skånetrafiken är inte främmade för ytterligare samarbetsmöjligheter kring en gemensam kollektivtrafik med intresserade trafikföretag.

– Vi tror att framtiden kan innehålla en rad olika lösningar och vi vill se möjligheterna. Vi bjuder in intresserade trafikföretag till en fortsatt dialog om ett fördjupat samarbete, säger Sven Tufvesson på Skånetrafiken. Att tänka nytt gynnar alla och i slutänden våra kunder som gärna även framöver åker kollektivt.