Södra i samarbete med Green Cargo

Foto: Green Cargo, PJ Wedell

Södras transporter av sågtimmer och massaved växer i omfattning och därför har en stor upphandling av inleveranserna genomförts. Det blev Green Cargo som fick uppdraget, som omfattar cirka 700 000 ton årligen till Södras fabriker i Värö, Mörrum och Mönsterås.

Transporterna av sågtimmer och massaved utgår från virkesterminaler i Uddevalla, Falköping, Kil, Eslöv och Stockaryd. Avtalet är på fyra år med möjlighet till förlängning.

- Vi är mycket glada över att vi fick ta över ansvaret för detta växande uppdrag. Vi kommer med start i sommar att transportera Södras volymer med ungefär 200 vagnar varje vecka. Vårt erbjudande bygger på en mix av systemtransporter i avdelade tåg och transporter i blandade tåg i vårt vanliga nätverk, säger Richard Kirchner, försäljningsdirektör på Green Cargo.

Kombinationen av systemtransporter och transporter i Green Cargos vanliga nätverk gör att transportupplägget kan anpassas till kundens volymvariationer.

- Vi har sett ett mervärde i att Green Cargo som leverantör har flexibilitet i sitt erbjudande. Södra är i en expansiv fas och våra transporter kan komma att växa ytterligare, vilket blir möjligt med Green Cargos upplägg och resurser, säger Martin Ejermark som varit projektledare för Södras transportupphandling.

Transporterna från virkesterminalerna går i stor omfattning till Värö som blir navet i logistikösningen. I Värö har Södra både ett sågverk och ett massabruk. Därifrån går transporter av lövmassaved även vidare till massabruket i Mörrum.