Trafikverket arbetar vidare med Västlänken

Med Västlänken får Göteborgs pendeltågsresenärer genomgående trafik från norr till söder och behöver inte byta vid Göteborg C. Foto: Christer Wiik

Trafikverket arbetar vidare med samråd och utformning av Västlänken, Göteborgs nya pendeltågstunnel, en ca åtta kilometer lång förbindelse för pendel- och regiontåg varav sex kilometer i tunnel under centrala Göteborg.

Som en del i det pågående arbetet presenterar Trafikverket nu en lägesrapport om hur långt man har kommit och om olika förslag på hur Västlänken kan byggas.

Här får du bland annat veta mer om:

  • Hur vi arbetar med planeringen inför byggskedet.
  • Sex arbetstunnlar som bidrar till snabbare byggtid och blir en del av Västlänkens framtida säkerhetskoncept.
  • Var entréer/uppgångar planeras vid stationerna samt planeringsläget för Västlänkens anslutningar i Almedal och Olskroken.

Rapporten:

www.trafikverket.se/PageFiles/16881/vastlanken_samradshandling_november2013.pdf