”Knyt ihop Botniabanan med Europa”

Foto: Region Västerbotten

Region Västerbotten uttalar med skrivelse till Näringsdepartementet om regeringens avsikt att stödja införande av det digitala signalsystemet ERTMS på sträckan mellan Stockholm och Neapel. – Sträckningen för ERTMS borde även omfatta Stambanan och Ostkustbanan för att knyta ihop Botniabanan med Stockholm och Neapel, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

Lok för godstransporter är ännu inte utrustade med teknik för att köra på banor med det digitala systemet och därför är alla godståg fortfarande hänvisade till Stambanan. – För att Botniabanan ska nyttjas till sin fulla kapacitet är det absolut avgörande att sträckan med digitalt signalsystem ERTMS kopplas samman med den planerade europeiska linjen, säger Erik Bergkvist.

ERTMS på sträckan mellan Stockholm och Neapel är ett incitament för tågoperatörer att förse lok med teknik för att köra på järnväg med det digitala signalsystemet.

Skrivelsen framhåller vikten av transportkorridorer och möjligheten att koppla ihop Botniabanan med den europeiska linjen. – Umeå är ett logistiskt nav med omlastningsmöjligheter västerut till norska hamnar, norrut och österut på färjan över Kvarken, säger Erik Bergkvist.