Bättre framkomlighet på Kust-till kustbanan

Kust-till kustbanan sträcker sig mellan Göteborg och Kalmar. Foto: Wikipedia

Den 12 oktober öppnades ett nytt mötesspår vid Örsjö. Syftet är att underlätta framkomligheten på den hårt trafikerade kust- till kustbanan mellan Alvesta och Kalmar.

 Mötesspåret som nu är klart ligger mellan Emmaboda och Nybro, i Örsjö. Det är ca 340 meter långt, och med den nya mötesplatsen höjs kapaciteten på banan. Mötesspåret ingår tillsammans med nybyggda Örsjö station i den totalupprustning som görs av järnvägen i sydost.

Byggandet av mötesspåret har delfinansierats av EU:s regionala utvecklingsfond och perrongen som byggs i anslutning till mötesspåret har finansierats av Nybro kommun. Under augusti 2014 kommer Örsjö station finnas inplanerad i ordinarie tidtabell.