Bybanen i Bergen utvecklas över förväntan

I somras invigdes Bybanens andra etapp till Lagunen. Foto: Bybanen AS

Arbetet med den tredje etappen av Bergens nya spårväg, ”Bybanen”, har nu inletts. Bybanen har blivit en succé, vilket medfört att passagerarantalet är fler än väntat. Bergens kommun planerar därför för en kapacitetsökning i form av tätare intervaller mellan avgångarna och utökade passagerarutrymmen  i vagnsätten.

Bybanens första etapp, som sträcker sig från Bergens centrum till Nesttun, togs i trafik i november 2010.  Den 21 juni 2013 invigdes Bybanans andra etapp, vilket innebär att Bergenborna numera kan ta spårvagnen mellan centrum och Lagunen. I början av augusti skedde byggstart för projektets tredje etapp, sträckan mellan Lagunen och Bergens flygplats Flesland.

När den står klar är det alltså möjligt att enkelt och smidigt åka spårväg från centrala Bergen ut till flygplatsen. I projektets tredje etapp ingår bland annat en kombinerad verkstad och spårvagnsdepå, som enligt planen står klar i oktober 2015. Sommaren 2016 beräknas hela den tredje etappen stå klar.

Korta tidsmarginaler

Bybanen är förstås en omfattande investering för Bergens kommun.

- När vi har valt entreprenörer har vi i första hand prioriterat innovativa lösningar framför pris. Vi har valt entreprenörer som har kunnat presentera intressanta lösningar på hur de ska kunna utföra arbetet på effektivast möjliga vis. Det är i synnerhet viktigt i den tredje etappen, där vi har relativt korta tidsmarginaler. Vi kommer att behöva arbeta varje dag om hela Bybanen ska kunna stå klar 2016 som planerat, säger Rune Jenssen, informationsansvarig på Bybanen AS.

Tätare intervaller och fler passagerare

Antalet kollektivtrafikanter har ökat över förväntan i Bergen sedan Bybanens första och andra etapp invigts. Man har därför bestämt sig för att bygga ut kapaciteten på de befintliga vagnsetten från 220 till 300 passagerare. De nya vagnsetten, som i huvudsak levereras under 2015, är från början 32 meter långa, men förlängs nu till 42 meter. Vagnsetten levereras av Stadler i Berlin. 

Bybanen, som till en början planerades för att trafikeras med femminutersintervaller, kommer istället att trafikeras med fyraminutersintervaller. Förlängningen av vagnsätten och de tätare intervallerna medför sammantaget en kapacitetsökning på mellan 40 och 50 procent, vilket definitivt är befogat med tanke på det stora intresset för Bybanen. Bybanen är byggd för att kunna hantera ytterligare kapacitetsökningar i framtiden, vilket kan bli nödvändigt eftersom kommunens politiker räknar med att öka antalet kollektivtrafikresor med 50 procent fram till år 2020.

- Vi har överlag fått positiva kommentarer och reaktioner på Bybanen. Även de som till en början var skeptiska till projektet har överlag varit positiva sedan de första etapperna togs i trafik. Många anser att de invigda etapperna är robusta och estetiskt tilltalande, säger Rune Jenssen.

En väsentlig del av Bergenprogrammet

Till grund för satsningen på Bybanen ligger trafikpaketet Bergenprogrammet, som togs fram i början av 2000-talet.  Bergenprogrammet innehåller infrastrukturinvesteringar i form av såväl spårvagn som bilvägar samt gång- och cykelbanor på totalt 12,7 miljarder norska kronor fram till år 2025. På flera av stationerna finns konstnärlig utsmyckning, bland annat i form av ljusinstallation, en väggmålning och en staty på temat nordisk och norsk historia.

 - Vi är mycket nöjda med att Bybaneprojektet hittills har fortlöpt helt enligt plan. I den andra etappen blev den slutliga budgeten dessutom lägre än planerat. Den ursprungliga budgeten på 1,52 miljarder kronor resulterade istället i en slutlig kostnad på 1,25 miljarder kronor. Effektiviseringen beror i huvudsak på att projektet har fortlöpt smidigt och att samtliga involverade har arbetat utifrån väl definierade mål, avslutar Rune Jenssen.